• /Uploads/in-lua.jpg
  • /Uploads/in-bao-bi.jpg
  • /Uploads/in-bien-hieu.jpg
  • /Uploads/in-det-may.jpg
  • /Uploads/in-dien-tu.jpg
Danh sách các doanh nghiệp tham dự
Đăng ký tham quan miễn phí
Nhà sản xuất Đại lý Nhà phân phối
Thương mại Nhà nhập khẩu Khác
Gửi
Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad

Địa chỉ: Số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84-24) 3825 5546

Mã số doanh nghiệp: 0100108007

Ngày cấp: 14 tháng 9 năm 2016